Każda nasza nieruchomość posiada dostęp do wszystkich mediów. Najemcy ponoszą opłaty za media według schematu dla danej nieruchomości. Zasadą jest, że rozliczenie następuje na podstawie podania nam wskazań liczników zużycia. Staramy się, aby możliwie wszystkie nasze nieruchomości miały zainstalowane liczniki zużycia. Ponieważ wtedy płacisz wyłącznie za siebie i tylko tyle ile zużyłeś. Takie rozwiązanie jest najbardziej uczciwe i rzetelne. Jednak czasami nie jest to możliwe z uwagi na fakt, że w danej lokalizacji istnieją inne globalne zasady rozliczeń za niektóre media, na przykład ryczałt za śmieci czy ogrzewanie. Dlatego szczegółowy opis rozliczenia za media znajdziesz na stronie danego mieszkania lub biurowca.Najemcy są obciążani opłatą za media na podstawie dostarczonych nam odczytów zużyć i otrzymanych przez nas faktur od dostawcy. Szczegółowe wyliczenia należnych opłat w formacie MS Excel są zawsze wysyłane mailem do Najemców. W tym arkuszu Najemcy znajdą dokładne wyliczenia opłat i aktualne stawki za media.

Generalną zasadą stosowaną przy wynajmie mieszkań dla studentów jest brak opłaty za czynsz. Właściciel mieszkania płaci czynsz.

Nasze globalne zasady rozliczeń za media znajdziesz także na stronie Zasady wynajmu.

Jakie media podlegają opłatom przez Najemców